Verborgen gebreken

Dat is een term waar vaak discussie over ontstaat in ons vak, maar wat is het nu precies?

Wie een bestaande woning koopt, koopt de woning inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Dus de staat waarin de woning zich op het moment van bezichtigen in bevindt. Het is belangrijk dat je daarom als koper aan je onderzoeksplicht voldoet middels een aankoopmakelaar en/of een bouwtechnische keuring.

De verkoper heeft daarentegen een mededelingsplicht. Dit houdt in dat de verkoper alle eigenschappen en/of gebreken van een woning moet vertellen.

Na de eigendomsoverdracht gaat het risico over op de koper. Afhankelijk van de omstandigheden kan de verkoper toch aansprakelijk zijn voor bepaalde gebreken:
– Bij een ernstig gebrek
– Bij een gebrek dat de verkoper (doelbewust) niet heeft gemeld.

Ernstig gebrek
Op grond van de koopovereenkomst mag een koper er vanuit gaan dat de woning eigenschappen bevat die voor normaal gebruik nodig zijn. Als het gebrek al aanwezig was op het moment van de overdracht, kan de verkopers alsnog aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook wanneer de verkoper niet op de hoogte was van het gebrek.

Gebrek dat verkoper niet heeft gemeld
Een verkoper kan aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek dat doelbewust verzwegen is, ook al staat het normaal gebruik van een woning niet in de weg. De verkoper heeft dan niet voldaan aan zijn mededelingsplicht.