Bedenktijd, hoe werkt dat eigenlijk?

Bedenktijd
Er is een koop overeengekomen en de koopovereenkomst is door zowel verkoper als koper getekend. De koop lijkt officieel. Toch heeft een koper (particulier) op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan koper, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst ontbinden.

Start bedenktijd
De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt (00.00 uur) nadat alle partijen, verkoper(s) en koper(s), een handtekening hebben gezet onder de koopovereenkomst. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die van de bedenktijd deel uit maakt.

Berekening bedenktijd
Van deze drie dagen bedenktijd moeten er twee dagen werkdagen zijn. Wanneer de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

Bedenktijd koop woning

Voor de berekening van de bedenktijd zijn erkende feestdagen:
– Nieuwjaarsdag
– Tweede Paas- en Pinksterdag
– Beide Kerstdagen
– Hemelvaartsdag
– Koningsdag
– Bevrijdingsdag
– Goede vrijdag

Daarnaast kunnen bij Koninklijk Besluit specifieke dagen aangewezen worden die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met de erkende feestdagen. Je verkopend makelaar is hiervan op de hoogte.

Beroep doen op de bedenktijd
Wanneer de koper een beroep wil doen op de bedenktijd zal hij binnen de berekende bedenktijd een ontbindingsverklaring aan verkoper of verkopend makelaar beschikbaar stellen.

De wettelijke bedenktijd geldt alleen voor de koper. Dit geldt niet voor een koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en ook niet voor de verkoper.